About Us |

We believe Living Water Ministries is called by God not just to be another “church” but to bring a difference. Hence our focus is not to be another religious institution, but a living organism that wants to portray Christ in all facets of life. We believe that once life speaks louder than once words and hence our goal to build every believer to the stature of the full measure of Christ in the earth. We also believe that Scripture must speak for itself and that no Scripture is a matter of any private interpretation and that, All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. (2 Timothy 3:16-17), therefore we believe that the Whole Bible, ie. Old and New Testament is the Word of God.

 

It has become evident that the Global Church is in serious trouble. This crisis that the Church is facing is because of in accuracies that has crept into the Church due to the fact that the “watchmen upon the wall” did not adequately guarded the city (The Church).

In the light of this, we at Living Water Ministries, would like to present to the believer a breath of fresh air in the sense of the now Word of God. We endeavour to bring to the Church the present Word of God and helping it to Reform to the original Plan and Purpose of God. Our understanding of the times is that a New Season has arisen in the earth and that a large section of the Church is still operating in the Old Season.

Our quest therefore is to bring new understand to the Church and searching believers of the present, now Word of God and to help and assist them on the way in their journey with God. We therefore wants to echo the words of Jesus when He said, Jesus said to them, My food is to do the will of Him who sent Me, and to finish His work.  (Joh 4:34)

 

 

 

 

Our Vision

To equip the saints to grow to the full stature of Christ in the earth. To be a model in the earth and impact every sphere of life. To plant households in surrounding areas that will portray Christ. To reach out, resource and equip the poor and disadvantaged and to see the kingdom of God being manifested in the earth.

 

Teachings |

Jesus, God’s Son Died On Our Behalf. 

 

To pay the penalty for our sin, Jesus Christ, God’s Son died on our behalf in order to pay for our sin.

Rom 5:8(NKJ)

But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us.

 We Cannot Save Ourselves.

 

We have seen in previous scriptures that we cannot do anything of our own accord to save ourselves.

Jam 2:10(NKJ)

For whoever shall keep the whole law, and yet stumble in one point, he is guilty of all.

How Is Redemption Obtained?

 

Redemption is obtained by being saved or being

born again.

Rom 10:9 – 10(NKJ)

...that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.

Jeug

Sunday Service: 9:30

Events |

PSALM 119 vers 9

Waarmee sal die jongeling sy pad suiwerhou? Deur dit te hou na U Woord.

Hierdie is versekereen van die bekendste verse in die Bybel en wat elke gelowige jongmens kwoteer. Die vraag is word die woord by die daad gevoeg en handel jongmense daarvolgens?

Die uitdagings wat ons jeug vandag konfronteer is baieanders as tien en twintig jaar terug. Die probleem is dat jongmense nie genoeg ondersteuning het om die uitdagings te konfronteer nie, in die meerderheid gevalle word elkeen aan sy eie lot oorgelaat. Dit is juis hier waar die kerk sy steunverleen.  Krag is die glorie van die jeugbv. Uitbundigheid, opgewondenheid, entoesiasme en die lus vir die lewemaak die jeug stralend en lewendig. Jongmense blaas lewe in dooiedinge en hulle ywer moet erken en vrygestel word.

Die realiteit is egter die jeug moet weet wat rein enonbevlek is.

LWM jeug maak voorsiening vir die:

• Fisiese

• Emosionele

• Verstandelikeen

• Geestestelikebehoeftes van jongmense

 

Terverduideliking van punt nommer een hierbo, het ons aanvaarbare bymekaarkom plekke wat die vyf fisiese sintuie stimuleer – sien (oë), hoor (ore), smaak (tong), reuk (neus) engevoel (hande)

• Verkeer 1 keer per maand sosiaal ( by ‘n jeugdige se huis, restaurant,

  film studie en spanbou sessies)

• Kwartaalikse uitstappies ( tenpin bowling, besoekaflêin die natuur,

  St Blaize wandelpad is     van die aktiwiteite wat gedoen is)

• Betrokke in die gemeenskap (I can kids in samewerking met die ACVV, verleen

  hulp aan welsyn span van LWM enbetrokke by verskillende projekte)

Hierdie is ‘n kort opsomming – hou hierdie spasie dop vir die bespreking van die 2de punt.

Kinderkerk

Die vreugde van kind:

Kan kinders ‘n vreugde wees?

Kan ons werklik kinders oplei tot op die punt waar hulle ‘n vreugde is?

 

Die antwoord op hierdie vrae is “JA ONS KAN

 

LWM kinderkerk maak voorsiening vir die opleiding en onderrig van kinders tussen die ouderdom van 2 tot 13 jaar.

 

Spreuke 22: 6 – Oefen die seun volgens die eis van sy weg dan sal hy ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.

 

Daar is ‘n verskil tussen opleiding en onderrig:

Onderrrig is om kennis te deel wat nodig is, maar opleiding is om gewoonte patrone vas te stel. Die kerk, ouers, en die breër gemeenskap gee soms net informasie omtrent wat reg en verkeerd is en daardeur dink ons dat kinders opgelei word eindlik is ons besig om te onderrig.

Onderrig vereis alleenlik dat jy moet hoor, maar opleiding vereis dat jy hoor en gehoorsaam (hoor en doen) Wanneer ‘n kind se gewoonte patroon deur die Woord van God vasgelê is, sal hy nooit daarvan afwyk nie (God gee steeds jou die keuse) met verwysing na genoemde skrif.

Kinders kan opgelei word om die regte keuses te maak, hulle kan opgelei word om van negatiewe jeugdige begeertes weg te vlug en toegewy te wees aan God. Dit is hier waar die personeel hulle toespits om opleiding te gee volgens die Woord.

Alles word aangebied op ‘n vlak sodat dit verstaan word deur die kind en dit onthou word wanneer uitdagings kom.

Bv – geestelike liedjies

Bybelvers rympies

Opvoerings

Praktiese illustrasies

 

 

Contact Us |

Email: ontherock@telkomsa.net

Phone: (044) 693-0707

Address: Mossel Bay

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.